}

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Προετοιμάζουμε τους υποψηφίους για ένταξη σε σχολές και τμήματα των ΑΕΙ μέσω της διαδικασίας των Κατατακτηρίων Εξετάσεων που διενεργούν σε ετήσια βάση η κάθε Σχολή και το κάθε Τμήμα ξεχωριστά. Με βάση την εκάστοτε ζήτηση, διαμορφώνονται τμήματα για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις των εξής Σχολών/Τμημάτων.

Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις στα τμήματα/σχολές γίνονται στο πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου και οι εξετάσεις διεξάγονται το πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου εκάστοτε έτους.

Περισσότερες Πληροφορίες σχετικά με τις κατατακτήριες σε τμήματα του Α.Π.Θ. εδώ

Πολυτεχνική Σχολή

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

ΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Μ.Π.

ΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ.

Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Α.Π.Θ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΜΠ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

Πολιτικοί Μηχανικοί

ΥΛΗ_ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΥΛΗ-ΑΝΤΟΧΗ-ΤΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ

ΥΛΗ-ΔΟΜΙΚΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ-Ι

ΥΛΗ-ΘΕΩΡΙΑ-ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΛΗ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ

ΥΛΗ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΣΤΕΡΕΟΥ-ΣΩΜΑΤΟΣ-Ι

ΥΛΗ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΣΤΕΡΕΟΥ-ΣΩΜΑΤΟΣ-ΙI

ΥΛΗ-ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Χημικοί Μηχανικοί

ΥΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ.

ΥΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΥΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

Ιατρική Σχολή

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

ΑΘΗΝΩΝ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι & ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ - ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-1

ΑΘΗΝΩΝ ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

Οδοντιατρική Σχολή

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

Αίτηση Κατατακτήριες Α' Εξάμηνο

Αίτηση Κατατακτήριες Γ' Εξάμηνο (μόνο πτυχιούχων ιατρικής)

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ και ΤΕΙ - ισχύουσα νομοθεσία

ν.4485.2017 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ν.4485.2017 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Φαρμακευτική Σχολή

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Κτηνιατρική Σχολή

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

Κτηνιατρική - Α.Π.Θ.

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

ΕΚΠΑ ΥΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ Α.Π.Θ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΜΑΚ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ Α.Ε.Ι.

ΠΑΜΑΚ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

Πολιτικών Επιστημών - Α.Π.Θ

πολιτικων επιστημων - Δ.Π.Θ.

πολιτικων επιστημων - Ε.Κ.Π.Α.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πολιτικών Επιστημών - ΠΑΝΤΕΙΟ

Τμήμα Παιδαγωγικής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

Α.Π.Θ. ΥΛΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ

Δ.Π.Θ. ΥΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΚΠΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΛΗ

Τμήμα Ψυχολογίας

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

Α.Π.Θ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΥΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Γεωπονική Σχολή

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

Τμήμα Παιδαγωγικής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

Α.Π.Θ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 2020-2021

ΕΚΠΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 2020-2021

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
2020-2021

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

Προσχολιης αγωγησ - δ.π.θ.

Προσχολιης αγωγησ - Ε.Κ.Π.Α.

Προσχολιης αγωγησ -
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προσχολιης αγωγησ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Προσχολιης αγωγησ - ΚΡΗΤΗΣ

Προσχολιης αγωγησ -Πανεπιστήμιο θεσσαλιασ

Εκπαιδευτικής και πολιτικής Αγωγής

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

Εκπαιδευτικής και πολιτικής Αγωγής - ΠΑΜΑΚ

Φιλοσοφική Σχολή

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2020-2021

ΡΕΘΥΜΝΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Α.Π.Θ.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΑΤΡΩΝ