}

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ1Δ

Θεματικές
Ενότητες

 • Ενώσεις Συναρμογής στα Σύμπλοκα – Θεωρία Σθένους Δεσμού
 • Δομή και ισομέρεια ενώσεων συναρμογής
 • Θερμοδυναμική-Θερμοχημεία. Θερμότητα αντίδρασης Εφαρμογές

Ώρες
Διδασκαλίας

12h (6h θεωρία παραδείγματα / 6h ασκήσεις-θέματα)

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ1Δ

Θεματικές
Ενότητες

 • Οξείδωση-αναγωγή
 • Βολταϊκά στοιχεία, ηλεκτρόλυση
 • Αρχές φασματοσκοπίας

Ώρες
Διδασκαλίας

12h (6h θεωρία παραδείγματα / 6h ασκήσεις-θέματα)

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ1Γ

Θεματικές
Ενότητες

 • Οξέα και βάσεις κατά Brönsted-Lowry και Lewis
 • Μελέτη χημικής ισορροπίας σε ομογενείς και ετερογενείς αντιδράσεις
 • Υδρόλυση αλάτων. Ρυθμιστικά διαλύματα

Ώρες
Διδασκαλίας

12h (6h θεωρία παραδείγματα / 6h ασκήσεις-θέματα)

Εισαγωγή στην C++

Θεματικές
Ενότητες

 • Αρχές Δομημένου Προγραμματισμού
 • Δομές Δεδομένων

Ώρες
Διδασκαλίας

8

Πιθανότητες

Θεματικές
Ενότητες

 • Πιθανότητες
 • Συνδυαστική
 • Μονοδιάστατες Κατανομές Διακριτών
 • Συνεχών Μεταβλητών
 • Δεσμευμένη Πιθανότητα

Ώρες
Διδασκαλίας

10

Γραμμική Άλγεβρα Ι

Θεματικές
Ενότητες

Πίνακες – Ορίζουσες – Συστήματα

Ώρες
Διδασκαλίας

10

Διαφορικές Εξισώσεις με μερικές Παραγώγους

Θεματικές
Ενότητες

 • Γραμμικές ΜΔΕ πρώτης τάξης
 • Μη Γραμμικές ΜΔΕ πρώτης τάξης
 • Γραμμικές ΜΔΕ δεύτερης τάξη
 • H μέθοδος του χωρισμού των μεταβλητών
 • Ιδιοτιμές και ιδιοσυναρτήσεις διαφορικών τελεστών

Ώρες
Διδασκαλίας

12

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

Θεματικές
Ενότητες

 • Συνήθεις ΔΕ πρώτης τάξης
 • Γραμμικές ΔΕ 2ης και ανώτερης τάξης
 • Προβλήματα αρχικών τιμών
 • Γραμμικά συστήματα ΔΕ

Ώρες
Διδασκαλίας

12

Λογισμός ΙV (Ολοκληρωτικός ΙΙ)

Θεματικές
Ενότητες

 • Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών
 • Επικαμπύλια
 • Επι-επιφάνεια Ολοκληρώματα
 • Όγκος Στερεού

Ώρες
Διδασκαλίας

12

Λογισμός ΙΙΙ (Διαφορικός ΙΙ)

Θεματικές
Ενότητες

 • Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών

Ώρες
Διδασκαλίας

12

Φιλοσοφική Σχολή

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2020-2021

ΡΕΘΥΜΝΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Α.Π.Θ.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

Τμήμα Ψυχολογίας

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

Α.Π.Θ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΥΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Τμήμα Παιδαγωγικής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

Α.Π.Θ. ΥΛΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ

Δ.Π.Θ. ΥΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΚΠΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΛΗ

Τμήμα Παιδαγωγικής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

Α.Π.Θ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 2020-2021

ΕΚΠΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 2020-2021

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
2020-2021

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

ΕΚΠΑ ΥΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ Α.Π.Θ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΜΑΚ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ Α.Ε.Ι.

ΠΑΜΑΚ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Πολυτεχνική Σχολή

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

ΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Μ.Π.

ΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ.

Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Α.Π.Θ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΜΠ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

Πολιτικοί Μηχανικοί

ΥΛΗ_ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΥΛΗ-ΑΝΤΟΧΗ-ΤΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ

ΥΛΗ-ΔΟΜΙΚΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ-Ι

ΥΛΗ-ΘΕΩΡΙΑ-ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΛΗ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ

ΥΛΗ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΣΤΕΡΕΟΥ-ΣΩΜΑΤΟΣ-Ι

ΥΛΗ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΣΤΕΡΕΟΥ-ΣΩΜΑΤΟΣ-ΙI

ΥΛΗ-ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Χημικοί Μηχανικοί

ΥΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ.

ΥΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΥΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

Ιατρική Σχολή

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

ΑΘΗΝΩΝ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι & ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ - ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-1

ΑΘΗΝΩΝ ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΚΡΗΤΗΣ