}

Α.Π.Θ. - Πολυτεχνείο

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ1Δ

Θεματικές
Ενότητες

 • Ενώσεις Συναρμογής στα Σύμπλοκα – Θεωρία Σθένους Δεσμού
 • Δομή και ισομέρεια ενώσεων συναρμογής
 • Θερμοδυναμική-Θερμοχημεία. Θερμότητα αντίδρασης Εφαρμογές

Ώρες
Διδασκαλίας

12h (6h θεωρία παραδείγματα / 6h ασκήσεις-θέματα)

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ1Β

Θεματικές
Ενότητες

 • Ονοματολογία κατά IUPAC Ανόργανων Ενώσεων. Κατηγορίες Ανόργανων Ενώσεων
 • Μοριακή γεωμετρία και θεωρία του χημικού δεσμού . Ιοντικός – Ομοιoπολικός δεσμός
 • Υβριδισμός, Σίγμα και πι δεσμός .Τάξη δεσμού. Φαινόμενο συντονισμού. Διπολική ροπή

Ώρες
Διδασκαλίας

12h (6h θεωρία παραδείγματα / 6h ασκήσεις-θέματα)

R Γλώσσα προγραμματισμού

Θεματικές
Ενότητες

Αλγοριθμικές Δομές, Δομές Δεδομένων, Γραφική Αναπαράσταση Δεδομένων

Ώρες
Διδασκαλίας

8

Εισαγωγή στην Python

Θεματικές
Ενότητες

 • Αρχές Δομημένου Προγραμματισμού
 • Δομές Δεδομένων
 • Αρχεία

Ώρες
Διδασκαλίας

10

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 1Α

Θεματικές
Ενότητες

 • Βασικές έννοιες (Υπολογισμός της περιεκτικότητας χημικών ενώσεων από το χημικό τύπο. Ισορροπία χημικών εξισώσεων. Γραμμομόριο, μοριακότητα, αριθμός Avogadro)
 • Δομή του πυρήνα. Κβαντικοί αριθμοί τροχιακά.
 • Ηλεκτρονικές δομές και περιοδικότητα

Ώρες
Διδασκαλίας

12h (6h θεωρία παραδείγματα / 6h ασκήσεις-θέματα)

Εισαγωγή στην C++

Θεματικές
Ενότητες

 • Αρχές Δομημένου Προγραμματισμού
 • Δομές Δεδομένων

Ώρες
Διδασκαλίας

8

Γραμμική Παλινδρόμηση

Θεματικές
Ενότητες

 • Γραμμική Παλινδρόμηση – Απλή
 • Πολλαπλή Παλινδρόμηση
 • Συντελεστής Προσδιορισμού
 • Πολυσυγγραμικότητα
 • Ετεροσκεδαστικότητα
 • Έλεγχοι Υποθέσεων

Ώρες
Διδασκαλίας

10

Στατιστική

Θεματικές
Ενότητες

 • Στατιστικοί Έλεγχοι Υπόθεσης
 • Ανάλυση Διασποράς (ANOVA)

Ώρες
Διδασκαλίας

10

Πιθανότητες

Θεματικές
Ενότητες

 • Πιθανότητες
 • Συνδυαστική
 • Μονοδιάστατες Κατανομές Διακριτών
 • Συνεχών Μεταβλητών
 • Δεσμευμένη Πιθανότητα

Ώρες
Διδασκαλίας

10

Μιγαδική Ανάλυση

Θεματικές
Ενότητες

 • Άλγεβρα Μιγαδικού Επιπέδου
 • Τοπολογία του Μιγαδικού Επιπέδου
 • Ολόμορφες Συναρτήσεις
 • Μιγαδική Ολοκλήρωση
 • Θεώρημα του Cauchy

Ώρες
Διδασκαλίας

8

Φιλοσοφική Σχολή

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2020-2021

ΡΕΘΥΜΝΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Α.Π.Θ.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

Τμήμα Ψυχολογίας

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

Α.Π.Θ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΥΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Τμήμα Παιδαγωγικής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

Α.Π.Θ. ΥΛΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ

Δ.Π.Θ. ΥΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΚΠΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΛΗ

Τμήμα Παιδαγωγικής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

Α.Π.Θ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 2020-2021

ΕΚΠΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 2020-2021

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
2020-2021

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

ΕΚΠΑ ΥΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ Α.Π.Θ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΜΑΚ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ Α.Ε.Ι.

ΠΑΜΑΚ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Πολυτεχνική Σχολή

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

ΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Μ.Π.

ΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ.

Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Α.Π.Θ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΜΠ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

Πολιτικοί Μηχανικοί

ΥΛΗ_ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΥΛΗ-ΑΝΤΟΧΗ-ΤΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ

ΥΛΗ-ΔΟΜΙΚΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ-Ι

ΥΛΗ-ΘΕΩΡΙΑ-ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΛΗ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ

ΥΛΗ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΣΤΕΡΕΟΥ-ΣΩΜΑΤΟΣ-Ι

ΥΛΗ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΣΤΕΡΕΟΥ-ΣΩΜΑΤΟΣ-ΙI

ΥΛΗ-ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Χημικοί Μηχανικοί

ΥΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ.

ΥΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΥΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

Ιατρική Σχολή

Παρακάτω θα βρείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις σχετικές οδηγίες.

ΑΘΗΝΩΝ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι & ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ - ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-1

ΑΘΗΝΩΝ ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΥΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΚΡΗΤΗΣ